Werkwijze en procedure


Werkwijze 

In de therapie kijken we samen hoe we de problemen kunnen oplossen. Mijn werkwijze is voornamelijk gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Deze werkwijze is het meest wetenschappelijk onderbouwd en biedt een goed en gestructureerd aanknopingspunt voor het in kaart brengen van problemen en voor het aanpakken van de dingen waarin je vastloopt. Waar nodig zal ik ook elementen gebruiken uit andere therapievormen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schemagerichte therapie en mindfulness-achtige methoden.

Daarnaast maak ik gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering. Hierbij worden vooral je sterke kanten belicht en versterkt. Deze kunnen je helpen beter met je problemen om te gaan. 

Het doel is om patronen te leren herkennen en deze te doorbreken.

In het geval van een (eenmalig) trauma zal onderzocht worden of EMDR toegepast kan worden.

Procedure

Voordat de intake plaatsvindt stuur ik meestal een vragenlijst om algemeen beeld van de problemen te krijgen.

Intake

Tijdens de intake zullen we het hebben over de problemen waar je tegenaan loopt, hoe je denkt dat dit zo gekomen is, wat je zelf tot nu toe hebt gedaan om ervan af te komen en hoe je denkt dat eventuele oplossingen eruit zouden kunnen zien. Van dit gesprek maak ik een verslag met een behandelvoorstel (behandelplan). Als het van beide kanten klikt en je bent het eens met de voorgestelde behandeling, dan kan de behandeling beginnen. Van het behandelplan stuur ik, wanneer je daar toestemming voor geeft, een verslag naar de huisarts.

Behandeling

De behandeling duurt meestal ergens tussen de 10 en 20 gesprekken, maar kan ook korter of langer duren. Iedere 5 tot 10 gesprekken zullen we de behandeling evalueren en kijken hoe verder te gaan. Ook tijdens de gesprekken zal ik regelmatig om feedback vragen om er zeker van te zijn dat we het eens zijn over de methode en de doelen. 

Einde

Aan het einde van de behandeling vraag ik je nog keer een vragenlijst in te vullen en maak ik een eindverslag voor de huisarts, uiteraard weer alleen met jouw toestemming.