Tarieven en vergoeding

Praktijk de Nobel baseert de gehanteerde tarieven op de maximumtarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zijn vastgesteld.

Een intakegesprek duurt meestal 60 minuten. Bij het tarief zit voorbereidingstijd en het opstellen van het behandelplan inbegrepen (en het sturen van het behandelplan naar de huisarts, als je daar toestemming voor hebt gegeven).

Een behandelgesprek duurt standaard 45 minuten, maar kan ook 90 minuten duren, bijvoorbeeld als het een EMDR-sessie betreft. Bij het tarief zit de verslaglegging inbegrepen. Als het gesprek minstens 15 minuten langer of korter duurt, dan kan het tarief worden aangepast. Zie de tabel hieronder voor de tarieven.

Vergoeding

GGZ-hulp wordt vergoed door de basisverzekering. Praktijk de Nobel heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars (ongecontracteerde zorgaanbieder). Dit betekent dat je misschien de kosten van de sessies niet geheel vergoed krijgt.

Het hangt af van je basisverzekering (natura, restitutie of combinatie) hoeveel je vergoed krijgt. Het is van belang te weten dat altijd, ongeacht je verzekering, je eigen risico wordt aangesproken. Je hebt een geldige verwijsbrief van je huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Disclaimer: Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Je wordt aangeraden contact op te nemen met je zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding je in aanmerking komt.


Tarieven

Intakegesprek

Aantal minutenPrestatieTarief. Prestatiecode
60 (standaard)diagnostiek€ 183CO0562
45diagnostiek€ 159CO0432
Behandelsessie
Aantal minutenPrestatieTariefPrestatiecode
45 (standaard)behandeling€ 135CO0497
60behandeling€ 161CO0627
75behandeling€ 198CO0757
90behandeling€ 242CO0887
Overige prestaties

Intercollegiaal overleg kort (5 min.)
€ 25OV0007
Intercollegiaal overleg lang (15 min.)
€ 76OV0008
Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (met toestemming cliënt)
€ 104OV0018
Niet-basispakketzorg consult
€ 130OV0012
No-show tarief*
€ 90
Op de website van de Nza vindt je een volledig overzicht van de tarieven. Vul het volgende in: Tarievenzoeker -> Setting ‘Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II’ -> Beroepscategorie ‘Gezondheidszorgpsycholoog’ -> Consulttype ‘Behandeling’ of ‘Diagnostiek’ ->  Tijdsduur invullen en op Zoeken klikken. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW. 

Betaling

Je krijgt van Praktijk de Nobel maandelijks een factuur met de zorgprestaties van de afgelopen maand. Deze factuur betaal je aan Praktijk de Nobel en dien je zelf in als declaratie bij je zorgverzekeraar. Die maakt het bedrag wat je terugkrijgt meestal binnen enkele dagen over. Op de factuur staat alle informatie die je verzekeraar nodig heeft om de zorg te kunnen vergoeden.

*Afspraak verzetten of annuleren

Je kan tot 24 uur (1 werkdag) zonder kosten de afspraak verzetten of annuleren. Als je binnen 24 uur afzegt, annuleert of niet op de afspraak verschijnt, dan wordt een zogenaamd ‘no-show’ tarief van 90 euro (per 1 januari 2024) gerekend. Dit geldt helaas ook bij ziekte en overmacht. Het bedrag wordt niet door je zorgverzekeraar vergoed. Ik zal wel samen met je kijken of er diezelfde dag of week nog een andere mogelijkheid is en/of de afspraak online door te laten gaan. Zie voor meer informatie hierover de betalingsvoorwaarden.

Particuliere hulpverlening (de behandeling zelf betalen)

In principe wordt zorg vergoed als er sprake is van een DSM-5 stoornis en er sprake is van bijkomende psychische klachten. De verwijzer (in de meeste gevallen uw huisarts) zal deze DSM-5 diagnose met je bespreken en in de verwijsbrief vermelden. Als er geen sprake is van een DSM-5 stoornis wordt de zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraars hebben bepaald dat de onderstaande klachten (als ze voorkomen zonder bijkomende psychische klachten) uitgesloten zijn van vergoeding vanuit de zorgverzekering: psychosociale zorg; orthopedagogische zorg; hulp bij werk-, school- en relatieproblemen; behandeling van aanpassingsstoornissen; intelligentieonderzoek; begeleiding van niet-geneeskundige aard, zoals trainingen, coaching en cursussen; enkel diagnostiek zonder de bedoeling dat GGZ behandeling plaatsvindt; behandeling van obesitas (overgewicht) en eetverslaving; medisch psychologische zorg.

Bij particuliere hulpverlening wordt het zogenoemde ‘niet-basispakketzorg consult’ per gesprek van 45 minuten in rekening gebracht. Voor particuliere hulpverlening heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt je hier.

Je behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener of het overleg dat een zorgverlener heeft met een collega over de voortgang van de behandeling. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan jouw of je zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg (en welke overige zorgprestaties) je en/of jouw zorgverzekeraar betaalt.