Over Praktijk de Nobel


Mijn naam is Daan de Nobel. Ik ben al geruime tijd werkzaam als psycholoog. Ik heb daarom al met een verscheidenheid aan mensen en problemen te maken gehad. Zo heb ik ruime ervaring in de behandeling van volwassenen in de specialistische GGZ en de huisartsenpraktijk, heb ik op een crisisafdeling bij de jeugdpsychiatrie gewerkt, ben ik behandelcoördinator geweest in een jeugdgevangenis en een forensisch-psychiatrische kliniek en heb ik in verschillende penitentiaire inrichtingen gewerkt. Daarnaast heb ik persoonlijkheidsonderzoeken bij jeugdigen gedaan in opdracht van de rechtbank.

In mijn vrije tijd hou ik ervan om te tennissen en muziek te maken.

Visie

Ik geloof sterk in de autonomie van mensen en in de dialoog tussen cliënt en hulpverlener. Ik denk dat mensen meer aan hun problemen kunnen doen dan ze zelf denken en dat de hulpverlener er vooral is om dit naar voren te brengen. De hulpverlener beschikt weliswaar over vakkennis en -kunde, maar in het gesprek met de cliënt komt tot uiting wat passend en nuttig is om de behandeling te laten slagen. 

Opleidingen 

Klinische Psychologie Universiteit van Amsterdam / Postmaster opleiding tot GZ-psycholoog 

Cursussen/trainingen/workshops

EMDR (traumabehandeling) / CBASP (een behandelmethode voor langdurige depressie) / Oplossingsgerichte therapie / Schematherapie / Motiverende gespreksvoering / Suïcidepreventie / Workshops ACT en Mindfulness

Samenwerking

Praktijk de Nobel werkt samen met:

Psycholoog Nederland

Mindful & Meer

Registraties

  • BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) registratienummer 89065329525, GZ-psycholoog
  • AGB (Algemeen Gegevens Beheer) zorgverlenerscode 94013919, praktijkcode 94060420
  • KvK (Kamer van Koophandel) ingeschreven onder handelsnaam D. de Nobel, registratienummer 51248980
  • NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)